Více času na podstatné

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2012

04.04.2012 09:52

České ekologické manažerské centrum (CEMC), redakce odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM srdečně zvou zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy na 7. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2012 do Jeseníků, do hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou (součást obce Loučná nad Desnou).

Při organizaci symposia nám zvláště jde o rozšíření kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí a o zprostředkování informací o výsledcích výzkumu pro podnikatelskou sféru a současně o informování výzkumných pracovníků o prakticky potřebných výzkumných tématech, kterými by se výzkum měl zabývat.

Symposium je určeno:

  1. k prezentaci výsledků výzkumů v oblasti nakládání s odpady, prevence vzniku odpadů, sanací ekologických zátěží a dalších souvisejících oborech formou srozumitelnou a přínosnou široké odborné veřejnosti,
  2. pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty, na kterých se v ČR a SR pracuje, s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi, případně k navázání spolupráce s výzkumnými pracovišti,
  3. k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „odpadářského života“ a případnému navázání spolupráce.

Na programu symposia je celkem 56 příspěvků. Podrobný rozvrh je vystaven na adrese www.odpadoveforum.cz/symposium2012, kde je rovněž formulář přihlášky účasti a další informace.

Symposium začíná ve středu 25. dubna po poledni plenární sekcí a pokračuje ve čtvrtek šesti odbornými sekcemi. Vzhledem k počtu přednášek a paralelnímu jednání ve více sekcích je na jednotlivé přednášky vyhrazeno striktně 20 minut a tato doba je již tradičně dodržována, takže posluchači si mohou naplánovat návštěvu přednášek z různých souběžně probíhajících sekcí a nehrozí, že kvůli změnám programu či časovým posunům o některou vybranou přednášku přijdou. Ve čtvrtek večer se uskuteční společenský večer s hudbou, tancem a nově i tombolou. Na pátek dopoledne je připravena exkurze v bioplynové stanici v Šumperku, která využívá technologii suché fermentace.

Při symposiu se uskuteční Kooperační setkání – Společný prostor pro akademickou a firemní sféru, které v rámci projektu Enterprise Europe Network organizuje Technologické centrum AV ČR (více ZDE)

Souběžně se symposiem ODPADOVÉ FÓRUM 2012 se bude na stejném místě konat 3. ročník konference Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie OZE 2012. Dále symposium tradičně bezprostředně navazuje na chemicko-technologickou konferenci APROCHEM 2012 (www.aprochem.cz), která se koná na stejném místě od 23. do 25. 4. 2012. Účastníci symposia se zájmem o problematiku těchto odborných setkání se mohou zúčastnit těchto akcí bez placení dalšího vložného.

Oficiální termín pro zaslání vyplněných přihlášek byl 31. března 2012. Nicméně vzhledem k dostatečné kapacitě hotelu i přednáškových sálů se lze přihlásit a poslat peníze až do poloviny dubna, případně i přijet bez ohlášení. Vše potřebné se dozvíte na adrese internetových stránkách symposia www.odpadoveforum.cz/symposium2012.

Generálním partnerem symposia je společnost EPS, s. r. o. (www.epssro.cz). Komerční prezentace dalších firem a partnerů je stále ještě možná, nabídka možností je na uvedené adrese symposia. Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2012 je součástí cyklu prestižních odpadářských akcí ODPADOVÉ DNY 2012, jejímž garantem je EKO-KOM, a. s.

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

programový garant