Více času na podstatné

Symposium Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2010

16.03.2010 09:27

Příští měsíc ve dnech 21. – 23. dubna proběhne v Koutech nad Desnou v Jeseníkách již 5. ročník symposia, jehož plný název je uveden v nadpisu. Záštitu nad letošním ročníkem převzala ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu a školství, mládeže a tělovýchovy.
 

Pořadatelem symposia je České ekologické manažerské centrum (CEMC) a cílem je rozšíření kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí a zprostředkování informací o výsledcích výzkumu pro podnikatelskou a veřejnou sféru. V neposlední řadě jde rovněž o informování výzkumných pracovníků o prakticky potřebných výzkumných tématech.
Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2010 je od letošního ročníku součástí prestižního seriálu odborných odpadářských akcí ODPADOVÉ DNY 2010.
 

Přihlášeno je celkem 89 příspěvků, z toho 72 přednášek a 17 posterů. Jako každý ročník, ve středu odpoledne proběhne pouze plenární sekce s osmi přednáškami. Ve čtvrtek dopoledne pak budou probíhat paralelně tři sekce: Systémové otázky odpadového hospodářství, Stavební a minerální odpady a Energetické využití odpadů. Odpolední program je tradičně zahajován autorskou prezentací posterů/vývěsek a poté budou následovat paralelně dvě sekce: Biologicky rozložitelné odpady a Materiálové využití odpadů. Ve čtvrtek večer proběhne společenský večer. V pátek je program pouze dopoledne ve dvou sekcích, jednak spojená sekce Sanace ekologických zátěží a nebezpečné odpady a nově vypsaná sekce Odpadní plyny a čištění spalin.

 

K programu

Na stránkách www.odpadoveforum.cz/symposium2010 je vyvěšen podrobný, průběžně aktualizovaný program. Autoři všech přednášek byli upozorněni, aby případné požadavky na časový posun sdělili předem, na místě již tyto požadavky nebudou akceptovány. Důvodem je snaha o dodržení časového harmonogramu s ohledem na účastníky, zajímající se o různou tématiku, aby mohli případně navštívit přednášky v paralelně probíhajících sekcích. Ze stejného důvodu budeme dbát na dodržování časového limitu 15 minut na přednášku a 5 minut diskuse.

 

Přihlášky účasti

I když toto číslo vychází až po oficiální uzávěrce přihlášek účasti, stále se lze přihlásit. Důležité je, aby platby došla do 16. dubna. Formulář přihlášky účasti, dopravní a další informace najdete na www.odpadoveforum.cz/symposium2010.
Nezávaznou rezervaci ubytování a jídla pro nerozhodnuté dělat nebudeme, ale je možné se rozhodnout na poslední chvíli a přijet neohlášeně, ubytovací kapacita hotelu Dlouhé stráně i jednacích sálů je dostatečná.

 

Doprovodné akce

Souběžně se symposiem proběhne na stejném místě 1. ročník konference časopisu ALTERNATIVNÍ ENERGIE Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie OZE 2010. Pořadatelem konference je rovněž CEMC a účastníci symposia se v případě zájmu mohou zúčastnit konference OZE 2010 bez placení dalšího konferenčního poplatku. Program konference je dvoudenní, začíná ve čtvrtek 22. 4. dopoledne a končí v pátek v poledne. Sekce Energetické využití odpadů bude společná pro naše symposium i pro konferenci OZE 2010.

Dohoda o volné účasti platí i s pořadatelem chemicko-technologické konference APROCHEM 2010, která symposiu ODPADOVÉ FÓRUM 2010 a konferenci OZE 2010 bezprostředně předchází.

 

Přihlášky a dotazy směrujte na symposium@cemc.cz, telefonické dotazy na (+420) 274 784 448 (program) nebo 274 784 447 (ubytování, finance...).

 

https://odpadoveforum.cz/OF2010/images/logo_dekonta.jpg

Generálním partnerem symposia je DEKONTA, a. s.