Více času na podstatné

Systém managementu hospodaření s energiemi

11.01.2010 13:54

Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje význam a důležitost efektivního hospodaření se zdroji energie jak při těžbě energetických zdrojů, tak při samotné spotřebě  energie. V oblasti energetiky jsou vedle využívání potenciálu obnovitelných zdrojů pro MŽP zásadní prioritou energetické úspory. Podstatným problémem, který mj. zmiňuje tzv. Pačesova komise ve své zprávě z roku 2008, kde posuzuje energetické potřeby České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, je vysoká energetická náročnost českého hospodářství. Více...