Více času na podstatné

TA ČR uzavřela dohodu o spolupráci s izraelským Národním úřadem pro technologie a inovace

13.09.2017 12:28

Dne 12. září 2017 uzavřela Technologická agentura ČR (TA ČR) Joint Declaration s izraelskou National Technological Innovation Authority (Národní úřad pro technologie a inovace). Deklaraci stvrdil svým podpisem předseda TA ČR Petr Očko v Tel Avivu. Tato deklarace poskytuje TA ČR rámec pro další spolupráci jak v oblasti společných projektů výzkumu a vývoje, tak umožní i výměnu know-how.

Izrael je označován, jako vzor ve výzkumu a inovacích. Může nám být inspirací především v oblastech jako je technologický foresight, hodnocení návrhů projektů, komercializace výstupů výzkumu a vývoje, transfer znalostí či informace o výzkumných infrastrukturách. TA ČR zároveň předpokládá, že bude tuto česko-izraelskou spolupráci koordinovat společně s CzechInvestem, například při vyhlášení veřejné soutěže v rámci programu MŠMT InterExcellence – InterAction. Soutěž bude pro MŠMT implementovat CzechInvest a měla by být vyhlášena během října 2017 se zaměřením právě na česko-izraelskou spolupráci ve výzkumu a vývoji.

 

Zdroj: TA ČR