Více času na podstatné

TAČR: vyhlášení veřejných soutěží závisí na schválení státního rozpočtu

06.09.2013 09:34
Vládou ČR byl schválen návrh Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA a návrh na změnu – rozšíření Programu Technologické agentury České republiky na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.
Vzhledem ke skutečnosti, že financování projektů výše uvedených programů včetně dalšího nového programu GAMA je podmíněno schválením státního rozpočtu na rok 2014 a střednědobého výhledu do roku 2016, nelze ještě přesně určit termíny vyhlášení veřejných soutěží těchto programů. Technologická agentura ČR oznámí do konce měsíce září termíny vyhlášení všech veřejných soutěží.
 
Zdroj: TAČR