Více času na podstatné

Technické normy - voda, půda a odpady

10.03.2015 08:22

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo seznam technických norem pro oblasti vodní hospodářství, kvality půdy a odpadové hospodářství. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené normalizační úkoly. Seznam obsahuje i oborové normy, které byly sice zákonem č. 142/1991 Sb. zrušeny, ale nevylučuje se jejich použití do doby jejich transformace na české, resp. odvětvové normy. Distribuci norem pro vodního hospodářství v tištěné podobě zabezpečuje Sweco Hydroprojekt a.s.

 

 

Dokument ke stažení:

 

Zdroj: MZe