Více času na podstatné

Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství

10.02.2011 07:15

Seznam technických norem a odvětvové technické normy vodního hospodářství.

Struktura technických norem vodního hospodářství zařazených do třídy 75 vychází ze základní normy vodního hospodářství ČSN 75 0000 (viz příloha Seznamu TN). Seznam technických norem obsahuje také související normy pro armatury a potrubí, zařazené do třídy 13, a normy pro plastové potrubní systémy, zařazené do třídy 64. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené normalizační úkoly.

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) zpracované v rámci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství jsou zařazovány podle stejné struktury. TNV je závazná, pokud je uvedena přímo v textu příslušného ustanovení právního předpisu.

Seznam obsahuje i oborové normy (ON), které byly sice zákonem č. 142/1991 Sb. zrušeny, ale nevylučuje se jejich použití do doby jejich transformace na české, resp. odvětvové normy.

 

Distribuci TNV v tištěné podobě zabezpečuje: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, tel: 261 102 440 (M. Fenyková, J. Imrichová), e-mail: marta.fenykova@hydroprojekt.cz nebo jana.imrichova@hydroprojekt.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Seznam technických norem - stav k 1.1.2011  (PDF, 965 KB)

TNV 75 2010 Klimatické údaje prostorů vodních děl  (PDF, 157 KB)

TNV 75 2102 Úpravy potoků  (PDF, 291 KB)

TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích – navrhování  (PDF, 296 KB)

TNV 75 2321 Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody  (PDF, 1 MB)

TNV 75 2415 Suché nádrže  (PDF, 209 KB)

TNV 75 2931 Povodňové plány  (PDF, 368 KB)

TNV 75 4320 Závlahové kanály  (PDF, 438 KB)

 

Zdroj: MZe