Více času na podstatné

Technologická agentura má ve svém čele nového předsedu

27.09.2018 12:37

Vláda jím dne 26. 9. 2018 svým usnesením schválila prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc. Petr Konvalinka tak nahradí ve funkci Petra Očka, který nyní působí jako náměstek MPO. Předsednictvo Technologické agentury ČR působí nově ve složení: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (předseda), Ing. Pavel Komárek, CSc. (místopředseda), prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, Mgr. Martin Duda a Ing. Jiří Plešek, CSc.