Více času na podstatné

Technologie na výrobu biometanu získala "ekologického Oskara" v kategorii firma

07.10.2014 12:33

Nejuznávanější soutěž v České republice, zaměřená na úsporu energií a ochranu životního prostředí, E.ON Energy Globe Award ČR, zná vítěze. V pondělí 6. října v Divadle na Vinohradech ocenila mezinárodní odborná porota již pošesté ty nejlepší „hlavy plné ekonápadů“. V kategorii „Firma“ zvítězil projekt PURGAZ 50 – nová technologie na výrobu biometanu. Zároveň byl v letošním roce poprvé vyhlášen vítězný projekt kategorie „Nápad“. V této kategorii získal ocenění projekt bezlopatkové turbíny Setur.

 

Zařízení Purgaz vyrábí z odpadů alternativu zemního plynu

Čeští vědci vyvinuli unikátní zařízení Purgaz, které dokáže vyrobit z odpadů plyn, na který lze jezdit nebo na něm vařit. Biometan, plyn podobný zemnímu plynu, vzniká z čistírenských kalů, zbytků jídel i z živočišného odpadu. Základním produktem, z něhož se biometan získává, je surový bioplyn - směs, který vzniká při rozkladu organické hmoty.

Principem separace plynů je rozdílná rozpustnost jednotlivých složek ve vodě. Proti dosavadním technologiím má Purgaz mnoho výhod – je jednoduchá, levná, jednokroková a flexibilní. Vznikla jako výsledek základního výzkumu v Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze.

Technologie má velmi jednoduchou koncepci – bioplyn je natlakován na cca 5,5 baru, dovlhčen a případně temperován na potřebnou teplotu, a pak přechází na separační jednotku. Na vstupní straně membrány dochází ke kondenzaci vodní páry, která vytváří na povrchu hydrofilní membrány tenký perm-selektivní film. Právě v něm se na základě různých rozpustností rozpouštějí jednotlivé složky plynů ze směsi. Bioplyn se rozdělí na membráně na retentát (to, co membránou neprojde), který obsahuje minimálně 95 % metanu, a permeát (to, co membránou projde), kde jsou nežádoucí prvky – CO2, H2O, siloxany, sulfany atd.

Jedním technologickým krokem jsou tak odstraněny všechny nežádoucí složky v bioplynu. Zařízení je dodáváno v kontejneru bez pevného spojení s pozemkem, tudíž může být vedeno jako dočasná stavba. Zařízení lze doplňovat následnými čistícími jednotkami. Navíc je plně automatické a bezobslužné. Jedinou chemikálií v procesu je voda, která je přímo obsažena v surovém bioplynu.

Na základě této metody byla postavena pilotní jednotka v Ústřední čističce odpadních vod v Praze. Po 18 měsících zkušebního provozu byla úspěšnost tohoto procesu spolehlivě prokázána. Následně byla postavena malá plno kapacitní jednotka v Technologickém parku Jihlava. Nyní zde probíhá zkušební provoz, jehož cílem je zejména doladění automatického řízení jednotky.

Projekt je přínosný především proto, že účinně a efektivně zpracovává odpady, s nimiž bychom si jinak nevěděli rady. Výroba pohonných hmot z odpadů se může v budoucnu stát tématem číslo jedna. Na biometan můžou jezdit například autobusy hromadné dopravy. 

 

Bezlopatkové turbíny Setur

Zároveň byl v letošním roce poprvé vyhlášen vítězný projekt kategorie „Nápad“, který hodnotí dosud nezrealizované projekty. V této kategorii získal ocenění projekt bezlopatkové turbíny Setur. Jedná se o speciální malou turbínku, kterou je možné využít v oblastech malých spádů vody, kde nasazení klasických turbín není možné. Společnost E.ON pomůže předkladateli mimo jiné s realizací pilotního projektu.

Bezlopatková turbína Setur je vynálezem českých a slovenských vědců. Pracuje na principu tzv. hydrodynamického paradoxu (zvýšení rychlosti průtoku vede k silám snažícím se přiblížit dvě stěny, mezi kterými dochází ke zrychlení průtoku) a tudíž může pracovat i s pomalými rychlostmi proudící vody. Znamená to, že turbínu lze položit do vodního proudu, např. tekoucí řeky. Dle tvrzení předkladatele projektu se tím výrazně snižují náklady na instalaci, což v konečném důsledku může vést k tomu, že výroba elektřiny je výrazně levnější než v jiných typech elektráren. Výrobní cena této turbíny by měla být velmi nízká, jelikož ji předkladatel projektu zamýšlí vyrábět na 3D tiskárně. Z tohoto hlediska se bezlopatková turbína Setur jeví jako vhodným řešením pro použití k výrobě elektrické energie například v rozvojových zemích. Cílem projektu je otestovat použitelnost této turbíny v místech s nízkým spádem, kde použití klasických vodních turbín není možné, a realizace kompletního pilotního projektu, kde bude funkcionalita turbíny ověřena v praxi.

 

Výsledky v jednotlivých kategorií

V průběhu galavečera byli zároveň vyhlášeni také vítězové všech soutěžních kategorií.  V kategorii „Kutil“ zvítězil projekt Ukliďme Česko - který se stal i celkovým vítězem soutěže, v kategorii „Obec“ - Pasivní bytový dům pro seniory Modřice, v kategorii „Firma“ projekt PURGAZ 50 – nová technologie na výrobu biometanu a v kategorii „Mládež“ projekt AIR House.