Více času na podstatné

Téma ekoauditu aneb "Posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice..." je opět na stole vlády

02.03.2011 08:38

Vláda na dnešním zasedání projedná jako bod č.9 "Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí". Nutno připomenout, že tento bod programu měla vláda projdnat již 5.1.2011. Bod programu byl v lednu stažen.

 

Souhrn k problematice - ekoaudit:

 

Na říjnové tiskové konferenci vláda uvedla, že návrhy na změny legislativy by měli být známi na konci roku 2010. Co se týče finančních dopadů pro podnikatelskou sféru, v materiálu schváleném usnesením vlády č. 419 bylo uvedeno, že realizací všech navržených opatření je možné dosáhnout úspor pro podnikatelskou sféru až 8,7383 mld. Kč za rok, jednorázové úspory představují 1,734 mld. Kč. Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu ochrany životního prostředí“ obsahuje 96 podnětů.

 

Návrhy na posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání např. v oblasti odpadů obsahují:

- zvýšení limitu na nutnost zajištění odpadového hospodáře

- zrušení povinnost pro původce odpadů zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadů (s výjimkou obcí)

- zrušení pro původce odpadů povinnost žádat o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

- zrušení povinnost vedení evidence odpadů pro živnostníky

- aj.

 

Návrhy meziresortní komise na řešení jednotlivých opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání se můžete stáhnout ZDE (ekoaudit)