Více času na podstatné

Tématem periodika Priorita je vodohospodářský trh

17.02.2012 08:31

Aktuální vydání časopisu Priorita (měsíčník OPŽP, vydává SFŽP) přináší analýzu tuzemského vodohospodářského trhu. V ní mimo jiné stojí, že státní správa v oblasti vodního hospodářství je značně roztříštěná, což velmi ztěžuje efektivní výkon státní správy v tomto strategicky důležitém odvětví.

Analýza dále uvádí, že některé oblasti podnikání zůstávají bez potřebné regulace (například kvalita dodávek pitné vody či jiné aspekty provozních smluv) a v neposlední řadě chybí orgán, který by zastřešoval a řídil státní strategii celého vodárenského sektoru.

Za pozornost stojí i rozhovor o prioritní ose sedm OPŽP, která je zaměřena na podporu environmentálního vzdělávání a environmentální osvětu. Text přibližuje i chystanou a zřejmě poslední výzvu v této prioritní ose.

 

Dokument ke stažení: Číslo 1/2012

 

Zdroj: SFŽP