Více času na podstatné

Tepelná čerpadla ve výzkumu veřejného mínění

03.11.2009 07:35

Dotazovaná skupina majitelů rodinných domů vytápěných tepelným čerpadlem je ve více než 90% velmi spokojena s teplotou ve svém domě. Stejně spokojená je jen zhruba polovina domácnosti vytápěných plynovými kotli. Zjistil to průzkum agentury Factum Invenio. zadaný společností Tepelná čerpadla IVT. Celá skupina dotazovaných se rozhodovala o způsobu vytápění svého rodinného domu v letech 2004 až 2005. Všichni dotazovaní v té době uvažovali o TČ, část z nich se pro něj rozhodla, část zvolila PK. Předmětem výzkumu bylo, jak uživatelé hodnotí své rozhodnutí po několika letech provozu a to jak po stránce dosahovaného komfortu, tak i po stránce provozních nákladů.  Výsledky průzkumu dále ukázaly, že PK by svým známým nedoporučila celá čtvrtina dotazovaných uživatelů, ale TČ by doporučili všichni jeho uživatelé. Hlavním argumentem pro volbu PK byly nižší investiční náklady, nikoliv nedůvěra v technologii TČ. Dnes jsou pořizovací náklady na TČ nižší než před 5 lety, navíc je možné získat dotaci 75 000 Kč z programu Zelená úsporám.

TČ je u nás pro vytápění rodinných domů již zcela běžně používané zařízení. Najdeme ho v každém desátém nově postaveném rodinném domě. V České republice se nejčastěji používají TČ odebírající teplo z vrtů nebo kolektorů pod zahradou, ale získávat zdarma energii je možné efektivně i ze vzduchu. Za pořízení TČ musíte zaplatit o zhruba 200 000 Kč více než za plynové vytápění, ale tato částka se díky velmi nízkým provozním nákladům vrátí obvykle do 7 let. V případě využití dotací z programu Zelená úsporám, je návratnost dokonce jen 4 až 5 let.