Více času na podstatné

Teplárenská dny 2010 - XVI. ročník mezinárodní odborné výstavy

07.04.2010 08:20

Kdy: 27. – 29. 4. 2010

 

Kde: tentokrát v Plzni!

 

Po patnácti letech se poprvé představí svátek českého teplárenství mimo východočeská města Pardubice a Hradec Králové. Hostitelem XVI. Teplárenských dnů 2010 bude západočeská Plzeň. Teplárenské dny jsou jediná specializovaná akce v České republice zaměřená na zásobování teplem a chladem, elektroenergetiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a nově i na aktuální téma odpady v energetice a energetické využití odpadů.

Součástí akce je i řada odborných konferencí s mezinárodní účastí zaměřených na uvedenou problematiku z pohledu technického, ekonomického i ochrany životního prostředí.

Teplárenské sdružení České republiky si dovoluje pozvat zainteresovanou, především však odbornou energetickou a teplárenskou veřejnost od úterý 27. do čtvrtka 29. dubna do Kongresového centra Parkhotelu Plzeň.

 

Konference „DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM (27. – 29. 4. 2010) - je pořádána Teplárenským sdružením ČR. Konference je třídenní a je dělena do 5 sekcí - tématických celků z oblasti legislativy, techniky, ekonomiky, zahraničních zkušeností i problematikou technických zařízení u odběratelů tepla.

Sekce I. Možnosti efektivního zajištění dodávek tepla v budovách

Sekce II. České teplárenství a jeho perspektivy

Sekce III. Technologie, poznatky a řešení pro teplárenství

Sekce IV. Řídící a automatizační systémy a měření v oblasti teplárenství

Sekce V. Aktualizace státní energetické koncepce – nová příležitost pro teplárny

V průběhu Teplárenských dnů 2010 budou již poosmé představeny „Projekty roku v systémech dálkového vytápění a chlazení“, jejichž přínosem je zvýšení účinnosti využití primárních energií, diverzifikace paliv, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby fosilních paliv a emisí skleníkových plynů, zejména, a v neposlední řadě zajištění efektivního zásobování energií, tepelné pohody bytových prostorů a energetických potřeb služeb a průmyslu.

29. 4. 2010 je připravena zajímavá exkurze do Plzeňské teplárenské, a.s., která představí odborné veřejnosti svůj nový „zelený kotel“ na čisté spalování biomasy.

Další významnou konferencí je konference „Obnovitelné zdroje energie pro venkov a teplárenství (28. 4. 2010), která je pořádána společností Parexpo s.r.o. ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy, pro krajinu a okrasné zahradnictví a časopisem Alternativní energie. Konference je určena starostům měst a obcí, zemědělcům, bytovým družstvům a sdružením nájemníků, podnikatelské sféře - všem, kdo chtějí podporovat využití obnovitelných zdrojů energie v centralizovaném i decentralizovaném zásobováním teplem nebo jen být prostě dobře informováni o aktuálním dění v tomto odvětví teplárenského průmyslu.

Třetí konference společnosti Ekonox s.r.o. Energetika a životní prostředí (27.4.2010) je zaměřena na aktuální legislativní novinky a problémy v oblasti teplárenství a průmyslu jako celku a je určena nejen provozovatelům spalovacích zařízení a dodavatelům technologií pro energetiku, ale i ostatním zájemcům.

Nově je připravena konference na velice aktuální téma „Odpady v energetice a energetické využití odpadů (29. 4. 2010) určená starostům měst a obcí, podnikatelské sféře, cihlářskému průmyslu, provozovatelům spalovacích zařízení a dodavatelům technologií pro energetiku, ale i ostatním zájemcům. První část Odpady v energetice informuje o možnostech využití vedlejších produktů – odpadů z energetiky jako je struska, popílek, energosádrovec pro stavbu protipovodňových hrází, v čističkách odpadních vod, do podkladů pro stavbu silnic, v cihlářském průmyslu apod. Druhá část Energetické využití odpadů – je věnována technologiím a účinnosti energetického využívání odpadů, praktickým zkušenostem v ČR a zajímavá jistě bude i odborná diskuse o nově připravovaném zákoně o odpadech, který je třeba připomínkovat dříve, než bude schválen.

Dalším pořádaným seminářem pro projektanty, montážní a dodavatelské organizace pro energetiku je NOVÉ ŘEŠENÍ INTELIGENTNÍCH SÍTÍ A ZMĚNY V PŘEDPISECH PRO ENERGETIKU a jejich aplikace ČEZ, a. s. (27. 4. 2010)

Partnery Teplárenských dnů jsou již tradičně Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí ČR, dále Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně a Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje.

 

Účast na výstavě Teplárenské dny 2010 s odborným doprovodným programem Vám na jednom místě umožní:

- prezentovat se odborníkům z oblasti teplárenství a elektroenergetiky,

- setkat se se zástupci cca 60 firem vystavujících výrobních a obchodních firem z České republiky i zahraničí.

 

Více informací o celé akci, programy konferencí a přihlášky na www.teplarenske-dny.cz.

Vstup na výstavu a katalog je zdarma.

 

Jste srdečně zváni!

 

PAREXPO, s.r.o.
organizátor výstavy

www.parexpo.cz

Teplárenské sdružení České republiky
pořadatel Teplárenských dnů

www.tscr.cz

 

Doplňující informace Vám podá:

Ing. Jana Navrátilová

Parexpo s.r.o.

V Ráji 501

530 02 Pardubice

Tel.: 466 414 402, 466 415 831
Mobil: 725 028 033

E-mail: navratilova@parexpo.cz