Více času na podstatné

Teplárny podporují většinu návrhů na zlepšení legislativy oběhového hospodářství

17.05.2016 10:33

Teplárenské sdružení ČR se hlásí k principům oběhového hospodářství. Z deseti návrhů evropských ekologických organizací na zlepšení balíčku legislativních opatření k oběhovému hospodářství jich devět podporuje.

Z deseti opatření navržených ekologickými organizacemi na zlepšení balíčku oběhového hospodářství nemůže Teplárenské sdružení ČR podpořit pouze desátý bod, který požaduje zavedení zákazu spalování neupraveného směsného komunálního dopadu. „Plně podporujeme snahu o maximální recyklaci komunálního odpadu. Je potřeba především zlepšit jeho třídění u původců, recyklovatelné suroviny by se do směsného komunálního odpadu do budoucna vůbec neměly dostávat. Pak ovšem nedává smysl zbytkový směsný komunální odpad před energetickým využitím nějak upravovat,“ říká Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR.

 

Navržená opatření se týkají:

  1. zavedení konkrétních cílů pro prevenci a snížení produkce odpadů,
  2. stanovení konkrétního cíle pro snížení jídelních odpadů,
  3. stanovení konkrétního cíle pro snížení znečištění moří,
  4. posílení cílů pro recyklaci a opakované použití,
  5. umožnění výjimky z recyklačních cílů pro členské státy s nízkou produkcí zbytkových směsných komunálních odpadů na osobu,
  6. vyjasnění definice pojmu „příprava pro opakované použití“,
  7. požadavek na definování „konečné recyklace“,
  8. rozšířenou zodpovědnost výrobců, 
  9. zajištění separovaného sběru všech recyklovatelných odpadů a
  10. zavedení zákazu spalování neupraveného směsného komunálního dopadu.

 

V kontextu některých států, které spalují zbytkový komunální odpad s velmi nízkou účinností, může dávat požadavek na zákaz spalování neupraveného komunálního odpadu smysl. V situaci České republiky by však bylo jeho zavedení z hlediska životního prostředí zcela kontraproduktivní. „Požadavek na energetické využití pouze upraveného odpadu by v kontextu České republiky vedl ke zvýšení spotřeby energie i fosilních paliv, vývozu výhřevné frakce odpadu do zahraničí, ke snížení účinnosti jeho energetického využití a také k vyššímu skládkování,“ obává se Hájek. Česká republika je podle něj v odlišné situaci než jiné státy EU, protože disponuje rozvinutými soustavami dálkového vytápění, které umožňují maximálně efektivní využití energie obsažené ve zbytkovém komunálním odpadu.

„Energetika rozhodně nehodlá překážet recyklaci odpadu, rádi se spokojíme s tím, co na nás zbyde. Je ale potřeba si uvědomit, že i kdybychom se v třídění přiblížili k nejvyspělejším regionům Evropy, stále by nám zbylo přibližně 1,5 milionu tun směsného komunálního odpadu ročně, tedy dvojnásobek současné kapacity pro jeho energetické využití,“ upozornil Hájek.

Teplárenské sdružení České republiky plně podporuje rychlé přijetí nového zákona o odpadech, který připravuje Ministerstvo životního prostředí. Účastníci tradiční konference Dny teplárenství a energetiky se letos v dubnu shodli, že nový zákon o odpadech by měl nastavit základní legislativní podmínky pro postupné omezování skládkování a zvyšování využívání odpadu včetně energetického využití při respektování hierarchie nakládání s odpadem a nastavení efektivní výše poplatků za směsný komunální odpad. Efektivní využití zejména komunálního odpadu může významně přispět ke snižování požadavku na primární energetické zdroje, jako je hnědé uhlí.