Více času na podstatné

Termické zpracování odvodněných kalů z ČOV Otrokovice

02.11.2011 19:43

Akciová společnost Toma v Otrokovicích plánuje ve svém areálu vybudovat zařízení na termické zpracování a energetické využití čistírenských kalů. Toto zařízení bude mít pozitivní přínos na snížení frekvence dopravy a také pro nakládání s odvodněným kalem v čistírně odpadních vod v Otrokovicích. Společnost Toma a.s. takto hodlá vyřešit problémy s přepravou tisíců tun odpadu ročně do cizího regionu na skládku, množství se sníží na 600 tun. Toma plánuje výstavbu zařízení spolufinancovat dotací, přičemž výstavba by měla trvat 12 měsíců. Stavební povolení společnost již obdržela.