Více času na podstatné

Termín 15.2. se blíží!

08.02.2010 06:58

Termín 15.2. se velmi rychle přibližuje. K tomuto datu je nutno plnit několik ohlašovacích povinností:

 

Voda:

- Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování/Poplatkové přiznání za zdroj znečištění

- Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody)/Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)

 

Odpady:

- Hlášení o produkci a nakládání s odpady

- Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

- Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

 

Potřebné nástroje: odpady, voda