Více času na podstatné

Termín příjmu žádostí v Programu na podporu výměny kotlů v oblastech postižených povodněmi se prodlužuje

30.08.2013 13:06

Z rozhodnutí ministra životního prostředí se prodlužuje příjem žádostí v rámci 1. výzvy Programu na podporu výměny kotlů v oblastech postižených povodněmi v roce 2013. Nový termín ukončení příjmu žádostí uvedené výzvy je stanoven na 31. října 2013.

Prodloužením příjmu žádostí získají možnost předložit žádost o poskytnutí dotace z uvedeného programu i ti žadatelé, kteří tak doposud neučinili např. z důvodu likvidace škod po povodních.

Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů zároveň Ministerstvo životního prostředí upřesňuje požadavek na parametry podporovaných kotlů na plynná paliva. U žadatelů typu A i E musí být v případě kotlů na plynná paliva splněna 5. emisní třída NOx, respektive 3. emisní třída NOx (v případě certifikace podle ČSN EN 303-7).

V případě, že vám byl při povodni znehodnocen kotel, můžete dostat dotaci na pořízení nového ekologického. Ministerstvo životního prostředí připravilo program na podporu výměny kotlů v oblastech postižených povodněmi v roce 2013. Pro tuto výzvu je alokováno celkem 100 milionů korun a podpora je určena jak občanům, tedy fyzickým osobám, tak územním samosprávným a vyšším územním samosprávným celkům. Více ZDE

 

Přílohy XV - Výměna kotlů - povodně 2013:
Směrnice MŽP č. 6/2010 - Přílohy XV - s účinností od 10. 6. 2013
Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 - Přílohy XV - s účinností od 10. 6. 2013

1. výzva Přílohy XV - výměna kotlů - povodně 2013

Formulář Přílohy XV výměna kotlů FO

Formulář Přílohy XV výměna kotlů VB

 

Dokumenty pro příjemce podpory

Přehled čerpání v projektu programu XIV. a XV.

VZOR pro žadatele_Přehled čerpání v projektu programu XIV. a XV.

Vzor žádosti o vyplacení zálohy k Programu XIV a Programu XV

Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) pro Program XIV a XIV

Vzor výzvy o vyplacení prostředků k Programu XIV a Programu XV

Žádost o vyplacení zálohy pro Program XIV a XV

 

Zdroj: SFŽP