Více času na podstatné

Termín pro splnění ohlašovací povinnosti v agendě ovzduší, IRZ a odpadů již tento týden!

27.03.2017 08:53

Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů (roční zprávy), ovzduší a IRZ, na zákonný termín 31. března  2017. Hlášení se realizuje prostřednictví Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Přehled ohlašovacích povinností k výše uvedenému termínu  najdete níže.  Pro podání hlášení je nutná registrace subjektu provozovatele v systému ISPOP a u vybraných agend ovzduší a IRZ registrace provozovny v ISPOP. Více informací naleznete v Manuálech a návodech na webu ISPOP.

 

 

Přehled ohlašovacích povinností:

 

Ovzduší:

  • Ohlášení souhrnné provozní evidence
  • Podání poplatkového přiznání
  • Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony
  • Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

 

IRZ:

  • Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) (podle zákona č. 25/2008 Sb.)

 

Odpady:

  • Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
  • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
  • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů
  • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik