Více času na podstatné

Tesco v Žatci: první energetický úsporný obchod v ČR

29.09.2009 08:56

Tesco otevřelo svůj první energeticky úsporný obchod 14. června 2007 v Žatci. Nová prodejna přináší třicetiprocentní úsporu energie oproti běžným obchodům, a to díky několika desítkám speciálních technických opatření. Tento obchod obdržel také prestižní ocenění Energy Globe Award v kategorii Země. 

Zopovědné chování vůči společnosti a žvotnímu prostředí se stává v současné době trendem, jenž začíná ovlivňovat chování velkých firem a podniků na celém světě. Tesco vypracovalo takzvaný Plán zodpovědného sousedství, který deklaruje snahu firmy být nejen dobrým maloobchodníkem, ale také být pro zákazníky dobrým sousedem. Plán zodpovědného sousedství zahrnuje čtyři hlavní oblasti: péči o životní prostředí, propagaci zdravého životního stylu, podporu neziskového sektoru a snahu stát se součástí komunity. Právě v oblasti péče o životní prostředí se Tesco celosvětově zavázalo dosáhnout do roku 2020 padesátiprocentní úspory energie.

Žatecký hypermarket Tesco byl první vlaštovkou v realizaci výstavby energeticky úsporných obchodů Tesco. Tesco v Žatci odpovídá nárokům zákazníků na moderní nakupování a zároveň je ekologicky šetré, čímž stanovuje nové standardy při výstavbě nových prodejen

Prodejna Tesco v Žatci byla projektována týmem expertů se speciálním důrazem na minimalizaci spotřeby energie a vody a jejich efektivní využití. V hypermarketu bylo realizováno 64 energeticky úsporných opatření – od těch nejjednodušších až po sofistikovaná technická řešení. Jedná se o opatření v oblasti stavební, potravinářských technologií, elektro, větrání, vytápění a chlazení.

Co se týče návrhu a stavební dokumentace, byly zvětšeny tloušťky izolace stěn, střechy a podlah a zredukovány rozměry prosklení. Jen lepší tepelnou izolací stěn a střechy se snížily tepelné ztráty přibližně o 30 procent.

K velkým únikům tepla dochází i na vstupech do obchodů, a to jak pro zákazníky, tak i pro zásobování. Z tohoto důvodu byl v Žatci navržen zateplený prostor zásobovací rampy, umožňující vyložení až několika kamionů najednou, a zvětšen vstup pro zákazníky s oddělením jednotlivých cest. Dochází tak k omezení vzniku průvanu v tomto prostoru.

Dále byly instalovány neprůsvitné zateplené světlíky pro odvod kouře a tepla. Díky tomu mohou být v zimě sníženy tepelné ztráty a v létě omezeny tepelné zisky sluneční radiací.

Důležitým stavebním opatřením bylo i snížení výšky budovy v závislosti na výšce osvětlovacích systémů a s ohledem na instalace  technologií v podstropním prostoru a využití dešťové vody pro splachování WC, úklid podlah a zavlažování zeleně.

Úsporně jsou řešeny rovněž technologie na uchovávání a úpravu potravin. Mrazení, chlazení, pečení a ohřev potravin jsou běžně velmi náročné na spotřebu energie. Tesco v Žatci proto zavedlo několik důležitých opatření. Jedná se o:

-          signalizaci otevřených dveří u chladících a mrazících boxů

-          instalaci krytů mrazicích van zamezujících tepelným ztrátám a vedoucí k 30% úspoře elektrické energie

-          využití tepla z potravinářského chlazení pro ohřev teplé užitkové vody

-          výběr optimální velikosti a provozu zařízení v závislosti na velikosti a provozu prodejny

Úspory elektrické energie v Žatci bylo dosaženo také snížením intenzity základního osvětlení. Snížení intenzity bylo vyřešeno změnou konfigurace osvětlovacího systému, a to zmenšením osové vzdálenosti mezi jednotlivými  řadami svítidel současně při osazení jednotrubicovými svítidly (namísto dvoutrubicovými) v kombinaci s dvoutrubicovými s asymetrickým reflektorem na obvodových stěnách.

Pro zvýšení intenzity osvětlení byly navrženy podlahy v odstínech světlé až bílé barvy, které více odrážejí světlo, a tím zvyšují intenzitu osvětlení. Instalaci úsporného osvětlení v interiéru i na parkovišti přineslo 10 – 20% úsporu elektrické energie

Co se týče elektroinstalace, byly například použity transformátory s lepšími materiálovými a výkonnostními vlastnosti, a tím i nižším ztrátovým výkonem.

Systém větrání byl optimalizován v několika směrech. Jedná se o regulaci množství přivádění čerstvého vzduchu do prodejny, změnu systému odvětrání nájemních jednotek, instalaci dvouotáčkových ventilátorů v pekárně a obdobných provozech a zmenšení velikosti nástřešních jednotek.

Změnou prošel i systém vytápění. Jako příklad lze jmenovat výměnu nízkoteplotního kotle za kondenzační.

Při stavbě žateckého hypermarketu byla použita i mnohá opatření týkající se chlazení. Instalace doplňkového systému ovládání střešních světlíků umožňuje noční vychlazování chladnějším venkovním vzduchem bez nutnosti pohonu ventilátorů, tj. osazení autonomního ovládacího systému otevírání střešních světlíků pro přívod venkovního chlazeného vzduchu (hlavně v letním a přechodném období).
Za zmínku také rozhodně patří skutečnost, že je využíván i solární systém, který je součástí systému centrálního ohřevu. Fotovoltaické panely také slouží i k výrobě elektřiny.

Obchod v Žatci má prodejní plochu tři tisíce metrů čtverečních a nabízí výběr z téměř 20 000 druhů zboží. O spokojenost zákazníků se stará 140 zaměstnanců a patnáct pokladen. Pro zákazníky je připraveno parkoviště s kapacitou 183 parkovacích míst včetně míst vyhrazených pro invalidy a rodiče s malými dětmi.

Mnohá z opatření, která byla v žateckém obchodě realizována, jsou od roku 2008 implementována i v nově vybudovaných nebo přestavěných obchodech Tesco. Jedná se zejména o následující vybavení obchodu:

-          vylepšené tepelné izolaci podlah, stěn a střech;

-          změně vstupu pro zákazníky;

-          změně zásobovací rampy

-          kryty na mrazicí boxy, které udrží mražené zboží v požadované teplotě při menší spotřebě energie

-          systémy větrání v pekárnách

-          automatické regulaci osvětlení na prodejní ploše a na parkovišti

-          automatické regulaci chlazení a vytápěny prodejné plochy

-          bezdotykové baterie u umyvadel v zázemí pro zaměstnance

-          osvětlení v zázemí pro zaměstnance s pohybovým senzorem

 

Zdroj: Jana Háková, Corporate Affairs Coordinator
   Tesco Stores ČR a.s.