Více času na podstatné

Text novely stavebního zákona schváleného PSP ČR

02.07.2012 10:01

Dne 15. června  2012 poslanci v závěrečném čtení schválili velkou vládní novelu stavebního zákona. Tento návrh novely reaguje na aktuální problémy ve stavebním a územním řízení a zároveň na výstupy z Programového prohlášení Vlády ČR. Pro většinu záměrů posuzovaných z hlediska vlivů na životní prostředí novela počítá s sloučení postupu EIA s územním řízením. Novela stavebního zákona se mění: vodní zákon, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, energetický zákon, zákon o hospodaříní energií, atomový zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, horní zákon, aj. Senát projedná novelu na 24. schůzi, která začíná od 18. črvence 2012. Novela stavebního zákona je zařazena na pořad schůze jako bod č. 13. Text novely zákona ZDE.