Více času na podstatné

Tomáš Chalupa navrhne dnes vládě, aby vyřadila z legislativního plánu přípravu nového zákona o odpadech. Práce na novém zákoně nekončí, prohlásil T. Chalupa po jednání vlády, šlo o nedorozumění

06.02.2013 10:00

Osm let připravované zásadní změny v nakládání s odpady se odkládají. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navrhne dnes vládě, aby vyřadila z plánu svých legislativních prací přípravu zákona o odpadech. Ten by měl podle věcného záměru především zdražit ukládání komunálního odpadu na skládky a naopak zvýhodnit ekologičtější likvidaci, případně třídění a recyklaci.

Vyřazení zákona z legislativního plánu vlády znamená, že nebudou platit dosavadní termíny k předložení finálního návrhu k hlasování ministrů. Projednání se může protáhnout o měsíce, podle některých názorů možná i další roky. "Preferujeme kvalitní obsah, aby se všechny detaily mohly podrobně prodiskutovat s odborníky. Aby zákon nebyl šitý horkou jehlou," uvedl k důvodům mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.

 

Stanovisko MŽP:

Na tiskové konferenci po jednání vlády ministr T. Chalupa oznámil, že práce na kvalitním novém zákoně budou pokračovat. Podle ministra došlo k nedorozumění. Tiskový mluvčí M. Vitík z MŽP nám potvrdil, že "práce na zákonu nadále pokračují a vyjmutí z plánu neznamená jeho zrušení či odložení na druhou kolej. Tento zákon je prioritou, přeložíme jej tak, aby byl kvalitní normou a ne jen pouhým nekvalitním splněním povinnosti."

 

 

Stanovisko ČAOH:

Pokud by nový zákon o odpadech měl znamenat původně zvažované poměrně razantní zvýšení nákladovosti odpadového hospodářství a tedy poplatků vybíraných od občanů, a to kvůli podpoře pouze úzké skupiny vybraných technologií, vnímáme jako vhodné jeho určité odložení za účelem hledání opravdu funkčního modelu. České odpadové hospodářství by mělo s ohledem na potřebu plnění stanovených cílů umožnit další rozvoj nikoli úzkého, ale širokého spektra různých technologií, ale hlavně takových, které jsou ekonomicky smysluplné a které jsou prosaditelné v podmínkách volného trhu.

 

 

Zdroj: IHNED.cz, Enviweb.cz, ČAOH.cz