Více času na podstatné

Tomáš Jan Podivínský se ujal funkce ministra životního prostředí

11.07.2013 15:54

Předseda vlády Jiří Rusnok dnes uvedl dosavadního náměstka pro technickou ochranu životního prostředí Tomáše Jana Podivínského do funkce ministra životního prostředí. Mezi oblasti, které chce ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský prioritně řešit, patří dostavba jaderné elektrárny Temelín, program Nová zelená úsporám, zvýšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, legislativa odpadového hospodářství nebo financování návštěvnické infrastruktury v národních parcích a chráněných krajinných oblastech.

„Šest let jsem se zabýval komunikací problematiky jaderné elektrárny Temelín mezi Českou republikou a Rakouskem. Chci, aby dostavba elektrárny, která je jako bezuhlíkový zdroj energie šetrná k životnímu prostředí, probíhala podle podmínek souhlasného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí, který vydalo MŽP,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský.

Tomáš Jan Podivínský byl dosud výkonný předseda pracovní skupiny pro ovzduší v Moravskoslezském kraji. V práci skupiny bude pokračovat jako její předseda.

„Problémem ovzduší v Moravskoslezském kraji jsou lokální topeniště, průmysl a přeshraniční vliv Polska. Dotační program na výměnu kotlů je v Moravskoslezském kraji dobře nastaven a funguje. Snížení emisí z průmyslu o třetinu zajistí projekty, které jsou financované z fondů Evropské unie. Chci se zaměřit také na pokračování dialogu s Polskem. Věřím, že s panem ministrem Korolcem nalezneme společnou řeč,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský.

Ministr Tomáš Jan Podivínský se nadále bude věnovat problematice, kterou měl na starosti jako náměstek. Kromě zlepšení kvality ovzduší to bude program Nová zelená úsporám a řešení následků povodní a prevence před nimi.

„Program Nová zelená úsporám 2013 má k dispozici jednu miliardu korun z národních peněz Státního fondu životního prostředí. 300 milionů korun je připraveno z prodeje emisních povolenek, do konce roku očekáváme výnos ve výši dalších 500 milionů korun. Celkem tedy pro první výzvu bude připraveno 1,8 miliardy korun. Mým úkolem bude dohodnout uvolnění právě oněch 800 milionů korun, aby mohly sloužit ke snížení energetické náročnosti rodinných domů a také jako prorůstové opatření. Pevně věřím, že se mi podaří dojednat s panem premiérem i kolegy ve vládě uvolnění dalších finančních prostředků na rozvoj tohoto programu, který nejlépe pomůže naší české lokální ekonomice a jeho kladné efekty pocítí také občané ve svých peněženkách při placení účtů za vytápění, “ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský a dodává: "Okamžitá likvidace následků povodní je jedna věc a prevence před dalšími povodněmi věc druhá. Nemá smysl se tvářit, že červencová katastrofa byla ojedinělá. Musíme si zvyknout na to, že se povodně budou opakovat. Jejich dopad můžeme zmírnit navrácením toků řek do jejich přirozených koryt, zpevněním břehů, nebo rozšířením záplavových oblastí.“

 

Záznam z tiskové konference ZDE.

 

 

Poslechněte si:

Reportérky Květa Moravcová a Jana Čermáková se zajímaly o priority nových ministrů (Rozhlas.cz)

 

 

Zdroj: MŽP, ČT24