Více času na podstatné

Topíme úsporně:

16.10.2009 08:58

Důležité je efektivně větrat. V zimě je třeba otevřít celé okno na krátkou dobu. Během několika minut se rychle vymění vzduch, ale neprochladnou stěny. Jejich ohřátí si vyžádá mnohonásobně více energie. Součet teplot stěn a vzduchu v místnosti by měl být okolo 38 stupňů. Přijatelná tepelná pohoda v místnosti se pohybuje kolem 21 stupňů. Významných úspor dosáhneme i dodržováním jistých pravidel chování. Je-li nám zima, přestože teplota v místnosti je jako jindy, raději se tepleji oblečeme. Každý stupeň teploty navíc zvyšuje náklady na vytápění o 5 %. Opouštíme-li byt jen na pár hodin (práce, škola, zábava), nesnižujeme teplotu vytápění pod 18 °C. Při návratu si rychlé ohřátí především vychladlých stěn může vyžádat i více energie, než kolik jsme ušetřili útlumem vytápění přes den.