Více času na podstatné

Tradiční konference Biomasa a Energetika mění název i místo konání

25.11.2014 12:50

BaE 2014

Tradiční konference Biomasa a Energetika se od letošního roku dočkala několika úprav. První z nich je změna názvu na BIOMASA, BIOPLYN A ENERGETIKA. Druhou, také velmi důležitou, je přesun místa konání konference z pražského Suchdola do Třebíče. Poslední velkou úpravou je rozšíření programu na dva dny. Tradiční akci pořádá již po devatenácté CZ Biom - České sdružení pro biomasu.

Účastníci konference se budou moci seznámit jednak s aktuálním stavem přípravy novely zákona o podporovaných zdrojích, ale také budou moci s exkurzí navštívitbioplynovou stanici s vysokým podílem využití tepla či teplárnu na dřevní štěpku a slámu.

První den konference nabídne řadu zajímavých přednášejících. Nové navrhované legislativní změny přijedouobhajovatMartinLaštůvka (ERÚ) a Pavel Jirásek (MPO). Oponentem jim bude napříkladŠtěpán Chalupa z Komory obnovitelných zdrojů energie. Další zajímavé téma nabídne Luděk Šikola z Advokátní kanceláře Šikola a partneři. Jeho přednáška se bude zabývat zejména způsobem prodeje výrobny elektřiny jiné osobě, tedy např. prodejem bioplynové stanice nebo solární elektrárny.

Druhý den bude věnován problematice provozu bioplynových stanic (BPS). Účastníci se mohou těšit na zajímavé příklady využití tepla z BPS včetně zkušeností z Dánska. Další přednášky se zaměří na zvyšování efektivity provozu bioplynových stanic, ať již přechodem na termofilní teplotu či trafostanice s vyšší účinností, instalací nízkonákladových ORC zařízení nebo využitím bioplynu pro pohon vozidel. Konference nabídne provozovatelům i zajímavé informace o nově připravovaných investičních dotacích na období 2014– 2020.

Konference BIOMASA, BIOPLYN A ENERGETIKA se uskuteční ve dnech 9. a 10. prosince 2014 v konferenčních prostorách hotelu Atom v Třebíči. Více informací na webové stránce konference: https://czbiom.cz/konf/.