Více času na podstatné

Tuhá paliva za 1. až 3. čtvrtletí 2011

28.11.2011 07:05

Tabulka Produkce tuhých paliv [pdf, 51 kB] obsahuje údaje o těžbě černého a hnědého uhlí a o výrobě koksu v měsíčním členění za 1. až 3. čtvrtletí 2011.

Těžba a výroba tuhých paliv v 1. až 3. čtvrtletí 2011 probíhala bez komplikací. Pokud jde o skladbu těžby zejména u černého uhlí, rozdíly proti minulému roku jsou dány aktuálními těžebními podmínkami. Celoroční poměr vytěženého množství černého koksovatelného a energetického uhlí zůstává obvykle většinou beze změn. Lignit se v roce 2011 netěžil a ani neprobíhala výroba hnědouhelných briket.

 

Zdroj: MPO