Více času na podstatné

Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013 (15. - 19. 4. 2013)

05.04.2013 08:34

České ekologické manažerské centrum (CEMC) Vás srdečně zve na 22. ročník chemicko-technologické konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2013, na 8. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2013 a na 4. ročník konference Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie - Konference OZE2013. Odborná akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury České republiky.

Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013 se tradičně uskuteční v překrásné scenérii Jeseníků v hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou (část obce Loučná nad Desnou) od 15. do 19. dubna 2013.

Hlavním naším cílem je napomoci lepšímu propojení výzkumné sféry s praxí a rozšíření kontaktů. Cílovou skupinou jsou pracovníci z řad výzkumných pracovišť, tak i zástupci podnikatelské sféry a veřejné správy. Jsme přesvědčeni o tom, že věda, výzkum a inovace budou hrát stále větší roli v konkurenceschopnosti naší ekonomiky a rovněž při řešení problematiky životního prostředí a v souladu s tím poroste i význam symbiózy uvedených konferencí.

Technologické centrum AV ČR bude pořádat doprovodnou akci Česko-slovenské Kooperační setkání aneb Společný prostor pro akademickou a firemní sféru, které se uskuteční formou bilaterárních schůzek s partnery z řad účastníků a to od 15. do 18. dubna 2013.

 

Časový sled odborných akcí:

Konference APROCHEM 2013: 15. - 17. 4. 2013 (Po, Út, St) - program

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2013: 17. - 19. 4. 2013 (St, Čt, Pá) - program

Konference OZE 2013: 17. - 19. 4. 2013 (St, Čt, Pá) - program

 

Stáhněte si Přihlášku účasti na konferenci

Pořadatel:

CEMC - České ekologické manažerské centrum (kontakty ZDE)

28. Pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00

 

Další podrobné informace najdete na: https://www.tretiruka.cz/konference/