Více času na podstatné

TZB-info: Legislativa k recyklaci fotovoltaických panelů

23.08.2012 11:14

V praktických otázkách recyklace fotovoltaických panelů došlo k poměrně malému posunu. Byla však přijata nová legislativa na evropské úrovni i v České republice. Požadavky českého zákona jdou v případě fotovoltaických panelů nad rámec požadavků evropské směrnice i české vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Celou analýzu čtěte na TZB-info.cz ZDE.

 

Shrnutí:

Zákon stanoví pro fotovoltaické panely zvláštní režim financování jejich recyklace/likvidace. Vlastníci panelů jsou povinni uzavřít smlouvu s právnickou osobou, která musí být založena nejméně čtyřmi výrobci elektrozařízení, přičemž není specifikováno, zda se má jednat o výrobce fotovoltaických panelů, nebo výrobce libovolných elektrozařízení. Na rozdíl od jiných druhů elektroodpadu nemohou vlastníci panelů využít individuální systém provozovaný výrobcem.

Na rozdíl od ostatního historického elektroodpadu, kde financování probíhá v okamžiku vzniku nákladů, v případě fotovoltaických panelů je jejich vlastníkům nařízeno zaplatit právnické osobě, s níž uzavřeli smlouvu, příspěvek na recyklaci do 1. ledna 2019, tedy v době, kdy pravděpodobně nebudou známy náklady na důslednou recyklaci panelů s využitím alespoň většiny kovových a polovodičových materiálů, protože takové technologie budou vzhledem k objemu recyklovaných panelů rentabilní a potřebné v Německu nejdříve po roce 2020 a v ČR až po roce 2030. Kromě toho do doby, než budou fotovoltaické panely recyklovány, se mohou zpřísnit požadavky evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, což by náklady zvýšilo. Naopak růst cen surovin by mohl vést k tomu, že by se recyklace zaplatila z prodeje recyklovaných materiálů.

Životnost současných fotovoltaických panelů je odhadována na minimálně 30 let. Fotovoltaické panely instalované v České republice tedy budou ve větších objemech vyřazovány pravděpodobně až kolem roku 2040, nejdříve však po roce 2030. Pokud by byla založena právnická osoba, která by se specializovala na recyklaci fotovoltaických panelů, což by vzhledem k rozdílům v materiálovém složení fotovoltaických panelů a spotřební elektroniky bylo vhodné, musí odhadnout náklady na recyklaci a určit výši příspěvku nejpozději v první polovině roku 2013. Minimální výši příspěvku přitom určí Ministerstvo životního prostředí. V roce 2019 bude mít právnická osoba shromážděny finanční prostředky, ale nejdříve v roce 2030 je začne ve větší míře využívat.

V případě elektroodpadu není přitom explicitně určeno, že prostředky musí být uloženy na účelově vázaném účtu, jako je tomu u fotovoltaických panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 (v případě, že výrobce zvolí individuální systém). Obava, že panely nebudou recyklovány, kvůli níž byla nová ustanovení zákona o odpadech prosazena do zákona o podporovaných zdrojích, tedy vyřešena nebyla, pouze se přesunula do jiné roviny.

 

Zdroj: TZB-info.cz