Více času na podstatné

ÚOHS zamítl návrh AREVy na pozastavení zadávacího řízení k dostavbě JE Temelín

24.01.2013 14:17
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl ve svém rozhodnutí z 18. ledna 2013 návrh společnosti AREVA NP SAS na vydání předběžného opatření, jímž by bylo zadavateli ČEZ, a.s., uloženo pozastavit zadávací řízení „Dostavba Jaderné elektrárny Temelín“.
 
Stále však v platnosti zůstává rozhodnutí Úřadu ze dne 19.11.2012, kterým bylo z moci úřední nařízeno předběžné opatření zakazující zadavateli uzavřít v zadávacím řízení smlouvu. Meritorní řízení týkající se uvedené veřejné zakázky stále probíhá.
 

Vyjádření - AREVA:

AREVA byla poněkud překvapena, že ÚOHS žádost zamítl, neboť úřad se fakticky neseznámil se skutkovým stavem. Vzhledem k tomu, že řízení ve věci samé stále běží, jak sám potvrdil předseda ÚOHS, AREVA zvažuje své další kroky.

Můžeme potvrdit, že v rámci probíhajícího přezkumného řízení AREVA zkraje ledna opět požádala ÚOHS o vydání předběžného opatření za účelem pozastavení tendru na dostavbu JE Temelín, tj. nad rámec již vydaného předběžného opatření, které stále platí a zakazuje společnosti ČEZ podepsat smlouvu na veřejnou zakázku.

 
 
Zdroj: ÚOHS