Více času na podstatné

Ukončení příjmu žádostí na "protipovodňové" projekty (Program PS ČR-Sasko)

09.08.2011 07:39

ŘO stanovil konečný termín pro příjem žádostí na projekty v oblasti podpory "Opatření na odstraňování povodňových škod a na podporu preventivních opatření, související s povodní v srpnu 2010". Na listopadovém zasedání Monitorovacího výboru budou projednány všechny žádosti z této oblasti podpory došlé a dostatečně kvalifikované nejpozději do 31. srpna 2011.

Zdroj: strukturalni-fondy.cz