Více času na podstatné

Ukončení příjmu žádostí v XVI. výzvě OPŽP - dotace pro zateplení veřejných budov

02.02.2010 13:34

 

 

2. února 2010 byl u písemně došlých žádostí na SFŽP ČR naplněn plánovaný objem požadované dotace z EU ve výši 4,5 miliardy korun. Proto bude v 16 hodin příjem žádostí do XVI. výzvy OPŽP ukončen. Žádosti doručené písemně do 2. února 16 hodin na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR budou přijaty k administraci.

Zdroj: sfžp