Více času na podstatné

Umíme se bránit blackoutu? Už ano!

12.10.2011 08:06

Problém déletrvajícího výpadku zásobování elektřinou velkého rozsahu (tzv. blackoutu) je již delší dobu vnímán jako  závažné potenciální ohrožení hospodářství vyspělých zemí, ale i lidského zdraví a dokonce životů. Při narušení elektroenergetické infrastruktury jsou dopady blackoutu na okolí větší, než škody na vlastním zařízení, proto je důležitější zabývat se především opatřeními pro zmírnění dopadu na zákazníky. Zkušenosti ukazují, že důsledky déletrvajících výpadků dodávky elektřiny jsou devastující zejména ve velkých městech. V posledních šesti letech se počet blackoutů zvyšuje, ročně dochází ve světě k více než deseti závažným případům.