Více času na podstatné

Unikátní důlní vodní elektrárna dnes zahájila provoz

17.07.2015 11:23

SVĚTOVÝ PATENT Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dnes zahájil provoz unikátní elektrárny, která využívá výškového potenciálu v šachtě hlubinného dolu s ukončenou těžbou k výrobě energie. Řešitelé projektu vyvinuli komplexní systém důlní přečerpávací elektrárny o jednotkovém výkonu 0,8 – 1,0 MW, včetně nového konstrukčního uspořádání Peltonovy turbíny, ovládacích systémů a řídicího systému s dálkovým ovládáním.

„Jsem potěšen tím, že spojení kreativity týmu vysoké školy, výzkumných pracovišť a výrobní firmy přineslo významný synergický efekt v podobě světového patentu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Podle vládního zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiřího Ciencialy se podařilo prokázat, že vytěžený černouhelný hlubinný důl je možno použít pro instalaci vodní elektrárny využívající hloubku jámy pro účely „skladování“ elektrické energie a výrobu špičkové elektrické energie. Tento projekt je podle něho dobrou ukázkou toho, že spojení akademických institucí s praxí může přinášet zajímavé a hlavně efektivní výsledky.

Řešitelé pracovali na projektu 4 a půl roku. Celkové náklady dosáhly 79 milionů korun, z toho poskytnutá dotace představuje částku 52 milionů. S podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu TIP řešitelé vyvinuli komplexní systém důlní přečerpávací elektrárny o jednotkovém výkonu 0,8 – 1,0 MW, včetně nového konstrukčního uspořádání Peltonovy turbíny, ovládacích systémů a řídicího systému s dálkovým ovládáním.

„Museli jsme vyřešit i překážky tvořené současnou báňskou legislativou a především technologické uspořádání celého systému ve stísněných důlních podmínkách, včetně zajištění odolnosti před negativními vlivy agresivních důlních vod,“ uvedl hlavní řešitel projektu Pavel Bartoš, ředitel firmy FITE.

 

Princip chodu soustrojí: Čerpaná voda z dolu je akumulovaná v povrchové nádrži o objemu 100 m3, při spuštění soustrojí je vracena zpět do dolu potrubním tahem DN 300 jamou spádem cca 500 m. Důlní voda je řízeně hnána na oběžné kolo Peltonovy turbíny, která roztáčí elektrický generátor, který dodává elektrický proud do sítě. Provoz soustrojí s turbínou je řízen samostatnou řídící automatikou s možností dálkového ovládání. Najíždění a odstavování turbíny v návaznosti na povrchovou akumulační nádrž je hlídáno hladinovými čidly v nádrži, které provoz automatický odstaví při nízké hladině vody v nádrži. Celé soustrojí turbína - generátor lze při běžném režimu čerpání důlní vody najet do několika minut a zajistit tak rychlou dodávku elektrické energie do rozvodné sítě.

Pilotní projekt, podpořený státem, realizovala na dole Jeremenko ostravská firma FITE ve spolupráci s firmami REACONT a SIGMA, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou a státním podnikem DIAMO.

 

Video:

V podzemí bývalého dolu v Ostravě vznikla přečerpávací elektrárna - ZDE