Více času na podstatné

Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb. o vodách

21.09.2010 22:20

Ve sbírce - částka č. 101 vyšelo pod číslem 273/2010  Sb. úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn