Více času na podstatné

Úplný seznam autorizovaných osob EIA

22.11.2010 06:27

V listopadovém věstníku MŽP naleznete úplný seznam autorizovaných osob pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí k 31.10.2010. Elektronická verze věstníku prozatím není zveřejněna na webu ministerstva.