Více času na podstatné

Upozornění na úpravu Směrnice MŽP č. 4/2010 o předkládání žádostí a poskytování podpory

03.11.2010 07:47

V pondělí  1. 11. 2010 podepsal ministr životního prostředí dodatek č. 2 ke směrnici MŽP č. 4/2010 včetně aktualizovaných příloh 1 až 3.

 

Na webových stránkách je k dispozici rovněž Směrnice 4/2010 ve znění dodatku č. 2. Jedná se o konsolidovanou verzi, která byla vytvořena pro lepší orientaci žadatelů. Aktualizovaná verze Směrnice č.4 /2010 ve znění dodatku č. 2 je platná od 1. 11. 2010 a platí pro projekty podané v rámci XXIV. výzvy OPŽP a výzev následujících (viz článek 11 odst. 2).

V textu dodatku č. 2 byla zaktualizována poznámka pod čarou číslo 13 a v příloze 1 byly upraveny doklady k žádosti v rámci prioritní osy 6. V přílohách 2 a 3 byly provedeny drobné změny a přílohy 4 až 6 zůstávají beze změny.