Více času na podstatné

UPOZORNĚNÍ na změnu Ročního výkazu o odpadech za rok 2011

31.01.2011 11:04

Upozorňujeme respondenty Ročního výkazu o odpadech (Odp5-01) na připravovanou změnu rozsahu požadovaných dat. Dle schváleného Programu statistických zjišťování na rok 2011, který byl zveřejněn ve vyhlášce č. 306/2010 Sb. rozeslané dne 15. listopadu 2010, v částce 112, bude v roce 2012 (data za rok 2011) zahájen sběr dat o druhotných surovinách, a to prostřednictvím úpravy stávajícího Ročního výkazu o odpadech.

Důvodem avizované změny je nový zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který poprvé definuje kromě odpadu i vedlejší produkt a stav, kdy odpad přestává být odpadem. Platné znění zákona zohledňuje úzký vztah mezi odpadem a druhotnou surovinou. Český statistický úřad přistoupil, vzhledem k výše popsaným skutečnostem a zájmu o data týkající se druhotných surovin, k odpovídající úpravě výkazu Odp5-01. Uvedená úprava umožní oddělené sledování dat o odpadech a druhotných surovinách.

Získané údaje budou využity pro informování veřejnosti, mezinárodních organizací (OECD, EU), dále pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jako podklad pro strategický a analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin dle usnesení vlády č. 1398/2009 a pro potřeby dalších státních orgánů.

Vzor Ročního výkazu o odpadech a druhotných surovinách (Odp5-01) za rok 2011, naleznete zde.

 

Zdroj: ČSÚ