Více času na podstatné

Upozornění na změnu v oblasti výkonu správy drobných vodních toků

30.12.2010 07:19

 

V rámci integrace správy vodních toků v České republice dochází ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků. Dosud jejich správu vykonává Zemědělská vodohospodářská správa. S účinností od 1. ledna 2011 budou správu drobných vodních toků vykonávat státní podniky Povodí a státní podnik Lesy ČR, podle své územní působnosti.

Zemědělská vodohospodářská správa v podobě tzv. zbytkové organizace s omezeným předmětem činnosti a s omezenou majetkovou skladbou bude nadále vykonávat zejména správu hlavních odvodňovacích zařízení a provoz souvisejících čerpacích stanic.

 

Zdroj: SMO ČR