Více času na podstatné

Úprava odpadů

17.02.2009 10:49

Jak vyplývá z definice pojmu úprava odpadů, úpravou odpadů je  i jejich třídění nebo snížení jejich objemu pro umožnění nebo usnadnění jejich dopravy. Nemusí být tedy vždy jen způsobem využívání nebo odstraňování odpadů a nemusí být ani prováděna v samostatném zařízení. Např. třídící linka nebo lis, na nichž je upravován objem odpadů, může být součástí vybavení zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů – potom je postačující, je-li její popis uveden v provozním řádu zařízení ke sběru a výkupu odpadů a není třeba mít zvláštní souhlas ještě k provozu dalšího zařízení. Podobně, upravuje-li původce pouze vlastní odpad před jeho předáním oprávněné osobě, nemusí mít souhlas k provozování zařízení – upravuje odpad než se ho zbaví, tedy např. lisování je součást technologie, ve které odpad ve své finální podobě vzniká.