Více času na podstatné

Usnesení zemědělského výboru k návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích

05.06.2013 15:36

Usnesení zemědělského výboru ze 46. schůze dne 29. května 2013 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/. Projednání tisku je navrženo na pořad 54. schůze od 11. června 2013. Více ZDE