Více času na podstatné

Úspěšně propojen český, slovenský a maďarský trh s elektřinou

12.09.2012 08:46

Dnes, 11. září 2012, došlo k úspěšnému propojení českého, slovenského a maďarského trhu s elektřinou na principu implicitní alokace přeshraničních kapacit. Tato metoda umožňuje souběžné obchodování na energetických burzách všech tří zemí, až do výše dostupné přenosové kapacity. Předchozí přeshraniční obchodování na slovensko-maďarské hranici, které probíhalo ve dvou fázích (zajištění přeshraničních kapacit v rámci explicitní aukce a obchodování na jednotlivých energetických burzách) je nyní nahrazeno jednodušším a především více efektivním mechanismem nazvaným Market Coupling. Jedním z hlavních přínosů propojených trhů vyplývajícím z implicitní aukce je účinnější přidělování volných přeshraničních kapacit. Lepší využití  přeshraničních kapacit a zjednodušení přeshraničního obchodování zajistí účastníkům větší možnost optimalizace při tvorbě portfolia Obchodované množství elektřiny na těchto propojených trzích přispěje k větší spolehlivosti dodávek, vyšší likviditě trhu a nižší cenové volatilitě. Výsledky denního obchodování budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých burz.

Na projektu, který započal 30. května 2011 podepsáním smlouvy o spolupráci na projektu zúčastněnými stranami (Memorandum of Understanding), společně pracovali organizátoři trhu (OTE, OKTE a HUPX) a provozovatelé přenosových soustav (ČEPS, SEPS a MAVIR) s podporou příslušných ministerstev a národních regulačních úřadů (ERU, URSO a MEH). Výše zmíněná implicitní aukce využívá pro vyhodnocení denního trhu mechanismus, který je v souladu s algoritmem používaným v CWE regionu. Dalším krokem zúčastněných stran bude spolupráce na projektu zavedení implicitní aukce na základě flow-based metody propojeného CEE a NWE regionu, který je dalším krokem k vytvoření jednotného evropského trhu s elektřinou. Všichni zúčastnění se shodli, že první den propojení trhů na základě implicitní aukce proběhl plynule a bez potíží. Jednotlivé kroky procesu se odehrály standardně tak, jak byly naplánovány v přípravné fázi projektu.

 

Zdroj: ERU