Více času na podstatné

Úsporné spotřebiče

17.12.2009 10:45

Podle studie Evropské komise spotřebiče v pohotovostním režimu spotřebují v EU tolik elektřiny, jako spotřebuje Řecko a Portugalsko za rok. Náklady dosahují výše 700 milionů EUR a představují emise 20 milionů tun CO2. Zrušením nebo výrazným omezením tohoto režimu ušetří každá evropská domácnost ročně za elektrickou energii kolem 40 EUR ročně.
EU vyvinula dva způsoby snižování spotřeby energie u výrobků: štítkování, které známe už u praček a ledniček, nově bude u televizorů a posléze i u dalších spotřebičů. Nová směrnice o ekodesignu zavádí požadavky na energetickou účinnost spotřebičů už při výrobě.
Chladící spotřebiče jsou vybaveny energetickým štítkem už od roku 1995. Do běžného standardu spotřeby se brzy vešla většina výrobců, takže kategorie B, C, D a další už ani nemají šanci na trhu uspět. Od roku 1999 přibyly myčky nádobí, v roce 2003 elektrické trouby, letos jsme zaznamenali omezení prodeje klasických žárovek nad 80 wattů. V příštím roce už budou označeny i televize, počítače, monitory a další kancelářská technika. Televizory jsou rozděleny do dvou skupin podle velikosti úhlopříčky: do 110 cm a nad 110 cm. Kritérii výběru jsou maximální příkon v pohotovostním režimu (v režimu spánku) do 1W (v souladu s nařízením 1275/2008/EC o spotřebě ve stand-by) a index energetické účinnosti maximálně 0,5 (podle návrhu směrnice Evropské komise o požadavcích na energetické štítkování televizorů a podle mezinárodních standardů IEC 62087/2008 bude odpovídat energetické třídě A a lepší).
V současné době jsou tímto spotřebičem vybaveny téměř všechny domácnosti. Spotřeba elektrické energie televizoru představuje nezanedbatelný podíl (asi 10%) celkové spotřeby elektřiny průměrné české domácnosti, jinak také v průměru 100 – 400 kWh ročně podle typu a jeho užití. To představuje 450 až 1800 Kč za roční provoz, respektive až 18 tisíc Kč za 10 let provozu.
Evropská unie se snaží tento trend podporovat, a tak v červenci 2009 schválila Evropská komise nařízení (643/2009/EC) týkající se spotřeby energie chladících zařízení. Podle tohoto nařízení nebude od 1. července 2010 možné na trhu Evropské unie prodávat chladničky, mrazničky a jejich kombinace třídy B, C či horší. Od 1. července 2012 pak bude výrazně omezen i prodej spotřebičů třídy A (zůstanou jen ty nejúčinnější). Od poloviny roku 2014 pak budou na trhu EU dostupná jen chladící zařízení současné energetické třídy A+.