Více času na podstatné

Už zítra jedná Senát, na programu je novela zákona o ochraně ovzduší a energetický zákon

22.04.2014 08:09

20. schůze od 9 hodin Senátoři na své 20. schůzi projednají např. novelu energetického zákona a zákona na podporu OZE, a dále novelu zákona o ochraně ovzduší a také nový energeticko-klimatický rámec EU do roku 2030. Schůze Senátu bude zahájena 23. dubna 2014 v 9 hodin. Tento týden Vláda ve středu projedná návrh Ministerstva dopravy, kterým by se měl změnit zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a to v části týkající se úpravy maximální ceny výkupu jiných než stavebních pozemků tj. primárně pozemků zemědělských. Následující týden od 29. dubna by měla proběhnout 8. schůze dplní komory Parlamentu ČR. Poslanci mimo jiné projednají novelu zákona o odpadech. Novela se týká transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Více ZDE