Více času na podstatné

Užití rybničního sedimentu v lese

08.02.2011 06:17

Soudní znalec v oboru odpadů Ing. Michael Barchánek odpovídá na otázku: Po vykácení části lesa jsem povinen plochu opět zalesnit. Půda je velmi kamenitá a málo úživná a chci ji zlepšit rybničním bahnem z rybníka, který se bude v příštím roce odbahňovat. Evidovat sedimenty jako odpad a podstoupit všechny nutné administrativní povinnosti nám připadá zbytečné a chceme při akci využít § 2 zákona o odpadech, který některé komodity z působnosti zákona vyjímá. Nejsme si však jisti, zda se na náš případ dá toto ustanovení použít.

 

Odpověď ZDE