Více času na podstatné

V červnu odstartuje 13. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

16.05.2011 06:57

Přibližně 3 miliardy korun budou ve 13. kole příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova rozděleny na projekty modernizace zemědělských podniků, potravinářské projekty, diverzifikaci nezemědělských činností, podporu cestovního ruchu, dále na obnovu po kalamitách v lesích, projekty vzdělávání a poradenství či na metodu Leader. Žadatelé mohou předkládat projekty v termínu 14. 6. 2011 až 27. 6. 2011 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

V polovině května 2011 schválil ministr zemědělství Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro 13. kolo, ve kterém se budou přijímat žádosti na opatření:

  • Modernizace zemědělských podniků, na které je přiděleno 380 milionů korun,
  • Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (740 mil. korun),
  • Další odborné vzdělávání a informační činnost (50 milionů korun),
  • Využívání poradenských služeb (80 milionů korun),
  • Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (187 milionů korun),
  • Diverzifikace činností nezemědělské povahy (760 milionů korun),
  • Podpora cestovního ruchu (350 milionů korun) a
  • Realizace projektů spolupráce (71 milionů korun).

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu. Zpřesněním Obecných podmínek Pravidel pro žadatele například dochází k omezení podpory rostlinné výroby v rámci Modernizace zemědělských podniků nebo k významnému omezení podpory bioplynových stanic pouze na ty, které zpracovávají produkty živočišné výroby v rozsahu minimálně 30 % z hmotnosti vstupních materiálů.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 13. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 13. kolo příjmu je ZDE

Další informace - ZDE

Zdroj: MZe