Více času na podstatné

V listopadu zveřejní ECHA další informace o registrovaných látkách

26.07.2012 08:17

ECHA upozorňuje, že v listopadu letošního roku zveřejní na svých stránkách další vybrané informace o registrovaných látkách, a to v souladu s čl. 119 odst. 2) d nařízení REACH. Nově zveřejňovanými informacemi je myšlena např. identifikace výrobce/dovozce, registrační číslo látky a informace obsažené v bezpečnostním listu. ECHA vybízí, aby všichni překontrolovali své registrační dokumentace a případně podali ECHA žádost o zachování důvěrnosti dat. Ke kontrole mohou využít speciální plug-in pro IUCLID 5.4, který je určen k označení dat, která budou od listopadu veřejně dostupná. Žádost o zachování důvěrnosti dat, musí být předložena ECHA nejdéle do 31. října 2012.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA