Více času na podstatné

V Litoměřicích vyroste centrum výzkumu geotermální energie

18.10.2017 13:07

V Litoměřicích začne v příštím měsíci stavba vědeckovýzkumného centra, které bude zaměřeno na geotermální energii. Součástí projektu jsou i monitorovací vrty a stanice. Informovala o tom mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.

Stavba vyjde na zhruba 50 milionů korun, rozpočet celého projektu je 130 milionů korun, náklady hradí ministerstvo školství. Vědci by měli v centru působit od roku 2019. Součástí projektu jsou monitorovací vrty v Trnovanech a Terezíně, kde mají být i podpovrchové seismické stanice.

Nejdůležitějším prvkem monitorovací sítě je hluboký vrt, který vznikne úpravou již existujícího vrtu v Jiříkových kasárnách. Současně bude instalováno pět nových povrchových monitorovacích stanic, které doplní souičasné stanice na Skalici, v Richardu a v kasárnách, uvedla mluvčí.

Hlavním cílem projektu je ověřit možnosti čerpání zemského tepla ve velkých hloubkách a tvrdých horninách, kde teplota hornin dosahuje 100 až 150 stupňů Celsia, teplo lze používat jako zdroj vytápění nebo k výrobě elektřiny. Testovat se budou nové vrtné technologie. "Vznik výzkumné infrastruktury je zásadním předpokladem pro další fázi projektu, kterou představují geotermální vrty, jež by mohly zajistit pro Litoměřice dostatek čisté energie pro vytápění," uvedl místostarosta Krejza.

Další etapou ve výzkumu využití geotermální energie je stavba podzemního výměníku. Vzniknou také analýzy, které prověří ekonomickou náročnost geotermálních projektů a využití obnovitelné energie ze Země.

Litoměřice jsou jediným městem v ČR, které mají povolen zvláštní zásah do zemské kůry. Díky vědeckému středisku, na jehož vzniku se podílí Univerzita Karlova, se mají stát centrem výzkumu geotermální energie v celé Evropě.