Více času na podstatné

V Moravskoslezském kraji čeká přes 4 000 pracovních míst v oblasti energeticky úsporných renovací budov

07.10.2013 13:02

Dlouhodobé financování státního podpůrného programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy a efektivní zapojení fondů Evropské unie pro energeticky úsporné renovace bytových domů a veřejných budov může už do jednoho roku vytvořit několik tisíc pracovních míst v Moravskoslezském kraji, a svým dílem tak přispět ke změně struktury jeho ekonomiky.

Nová zelená úsporám zatím tento rok hospodaří jen s 1 miliardou korun. Do roku 2020 lze ale ve stabilním programu, který by pomáhal domácnostem i institucím s energeticky úspornými renovacemi, efektivně vyčerpat 80-100 miliard korun, tedy až 12 miliard podpor ročně. Celorepublikově by tato částka dokázala vytvořit 35 tisíc pracovních míst ve všech regionech České republiky.

„Stavebnictví se v současné době nachází ve velmi složité situaci a právě dlouhodobá strategie v oblasti snižování energetické náročnosti budov by měla přinést tolik očekávané zakázky – především malým a středním firmám. Česká republika se jako členská země EU zavázala k přijetí opatření, která povedou k úsporám nákladů na vytápění a k šetření energiemi. Proto by měly být vyhlášeny další programy, které kromě Panel 2013+ a Nová zelená úsporám využijí  finanční prostředky EU v programovacím období 2014-2020. Právě zde vidíme velkou šanci pro Moravskoslezský kraj. Díky vysokému multiplikátoru pak bude zásadně ovlivněna  zaměstnanost ve stavebnictví a vzrostou i přínosy do státního rozpočtu.”, uvedl Ing. Pavel Ševčík, předseda krajské rady Moravskoslezského kraje a viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Pro Moravskoslezský kraj, kde žije 11,7 % obyvatel České republiky, by to podle konzervativních odhadů znamenalo 4 100 nových přímých pracovních míst ve stavebnictví a subdodavatelských odvětvích [1].

„Posílení Nové zelené úsporám a využití fondů Evropské unie na podporu energeticky úsporných renovací budov je cestou k vytvoření více než 4 000 nových přímých pracovních míst v Moravskoslezském kraji. A to není malé číslo.“, řekl Mgr. Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy.

Moravskoslezský kraj navíc patří mezi nejaktivnější kraje z hlediska čerpání dotací do renovací budov. Vyplývá to jak z množství realizovaných zakázek v rámci původního programu Zelená úsporám, tak z množství projektů podpořených ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí. Podle těchto údajů by tak odhady počtu nových pracovních míst v oblasti renovací budov mohly být ještě vyšší [2]. 

Financovat takový program se přitom vyplatí dokonce i státní kase. Vložené prostředky se do ní totiž už během jednoho roku vrátí [3].

Moravskoslezský kraj by se měl u vlády zasadit o vytvoření dlouhodobého programu, kdy lze také ve spolupráci s Úřadem práce dohodnout příspěvek na vytvoření nového pracovního místa v tomto oboru přímo u stavebních firem. Důležité bude zohlednit možnost nových pracovních příležitostí v energeticky úsporném stavebnictví při přípravě rekvalifikačních kurzů.

Ing. Jan Březina, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje se domnívá, že v Moravskoslezském kraji patří stavebnictví, vedle dalších klíčových podniků v oblasti těžebního a hutního průmyslu, k významně ohroženým oborům. V důsledku škrtů ve státním rozpočtu došlo k omezení investic ve veřejném sektoru a vlivem současné ekonomické  situace i k omezení privátních investic. Tyto problémy se přenášejí do dodavatelských a spolupracujících firem a často jim způsobují existenční problémy. Energeticky úsporné renovace budov situaci v kraji nevyřeší zcela, mohou ale významně a poměrně rychle přispět k diverzifikaci jeho ekonomiky i struktury zaměstnanosti. Kraj by na to měl myslet při přípravě rekvalifikačních kurzů, nebo přímo podpořit nová pracovní místa ve stavebnictví.

 

Poznámky:

[1] Více v analýze ekonomů Miroslava Zámečníka a Tomáše Lhotáka s oponentním komentářem Luďka Niedermayera: Studie srovnání dopadů národních programů zvyšování energetické efektivity budov s jinými alternativami na tomto odkaze:

https://www.sanceprobudovy.cz/cs/odborne-studie/85-studie-srovnani-dopadu-narodnich-programu-zvysovani-energeticke-efektivity-budov-s-jinymi-alternativami.html

Tyto odhady také odpovídají obecnému pravidlu, že na 1 milion celkové investice se v pozemním stavitelství vytvoří 1 pracovní místo. Viz např. studie Deloitte:

https://www.deloitte.com/assets/Dcom-CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/Real%20Estate/vyvoj_stavebnictvi_do_roku_2012_101021.pdf

[2] Data z první Zelené úsporám pro Moravskoslezský kraj: V kraji bylo podáno 9 771 žádostí, což je 13,0 % z celkového počtu za Českou republiku. Práci v programu mělo celkem 5 717 firem z kraje, které byly registrované jako odborní dodavatelé.

Podpořené žádosti o dotace z OPŽP v podoblasti 3.2 OPŽP (Realizace úspor energie): V ČR bylo podpořeno celkem 3 105 žádostí s celkovými náklady 35,482 mld. Kč, z toho dotace činila 18,32 mld. Kč. V Moravskoslezském kraji bylo podpořeno 336 žádostí s celkovými náklady 5,983 mld. Kč (15,4 %) a dotační podporou 2,813 mld. Kč (16,9 %). Převedeno na pracovní místa by jich tedy nový stabilní program v Moravskoslezském kraji vytvořil až 5 900.

[3] Podle odhadu Zámečníkovy studie každá státní koruna, kterou získají od státu občané, na sebe nabalí další 3 až 4 koruny soukromé, což mobilizuje ekonomickou aktivitu země a přispívá k růstu HDP. Vložené prostředky se během jednoho roku vrátí právě v podobě tisíců nových pracovních míst zejména v malých a středních firmách v regionech a tím i vyšších odvodech na daních a nižších sociálních dávkách v nezaměstnanosti.