Více času na podstatné

V Ostravě poprvé Česko-polský energetický den!

04.04.2011 13:14

Mezinárodní odborná výstava Teplárenské dny se letos stěhuje do Ostravy! Tato změna organizátory přiměla k tomu, aby právě zde uspořádali Česko-polský energetický den. Ten se koná 20. 4. a paleta jednotlivých odborných přednášek je opravdu pestrá. Hlavním mottem je využívání obnovitelných zdrojů energie v teplárenství. Protože se jedná o setkání odborné veřejnosti z obou republik, nebude chybět právní a politické zarámování pro tento teplárenský obor. Kromě řady přednášek na téma využívání obnovitelných zdrojů energie, centrální zásobování teplem a výroba elektřiny se návštěvníci dozvědí, jak jsou takové projekty, využívající obnovitelné zdroje energie, financovány a podporovány. Kromě toho se tu otevírá prostor pro obchodní příležitosti a navazování nových kontaktů nejen v Česku, ale především v Polsku. Pokud jste se rozhodli expandovat právě do této země, neváhejte a přijďte se ukázat na Česko-polský energetický den. Jedině ten Vám umožní vyměnit si své zkušenosti se získáváním know-how, s realizací projektů a s navázáním spolupráce.

 

Bližší informace naleznete na: https://www.teplarenske-dny.cz/cs/ostatni-cesko-polsky-energeticky-den.aspx