Více času na podstatné

V Praze byl představen první Cirkulární HUB v ČR, ten také započne realizaci projektu Cirkulární sken pro Prahu

12.09.2018 07:49

V Praze byl včera oficiálně představen první Cirkulární HUB v České republice, který nabídne zájemcům o moderní řešení praktické ukázky udržitelných přístupů pro každodenní život a odborníkům workshopy spojené s tématy cirkulární ekonomiky. Zároveň připraví zázemí a podporu pilotním projektům cirkulárního a chytrého města. Prostory nového HUBu se otevřely v multifunkčním centru Kampus Hybernská, v Hybernské ulici 4. Současně byl na akci představen plán realizace tzv. Cirkulární skenu, který zmapuje materiálové toky na území hlavního města Prahy a přinese řešení, která posílí soběstačnost města i odolnost vůči změnám klimatu.

Cirkulární HUB Praha a Cirkulární sken vznikají v rámci projektu “ODPAD ZDROJEM”, jehož realizátorem je podnikatelské a inovační centrum BIC Brno ve spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky a Aliancí pro energetickou soběstačnost. Projekt je finančně podpořen Technologickou agenturou ČR.

 

Za projektem stojí tým, který je složen z profesionálů ze tří organizací, jejichž aktivity, zkušenosti a odbornost daly vzniknout myšlence nejen založení Cirkulárního hubu. Jeho ambicí je stát se „živou laboratoří“ cirkulární ekonomiky v České republice. Díky rozmanitému poli aktivit zakládajících organizací se tak stává také ukázkou výhod mezioborové spolupráce, která je nezbytným stavebním kamenem pro rozvoj cirkulární ekonomiky u nás,” představuje záměr Petr Majer, projektový manažer podnikatelského a inovačního centra BIC Brno.

Klíčovým úkolem Cirkulárního HUBu bude především realizace kompletního Cirkulárního skenu Prahy. Na jeho vzniku se bude také podílet prestižní nizozemský think-tank Circle Economy Amsterdam. Díky skenu Praha získá kompletní informace o skutečných materiálových tocích vznikajících na území města a zároveň budou představeny způsoby řešení, jak tyto toky v maximální možné míře využít i na konci jejich cesty.

“Naším cílem je nabídnout Praze a následně i dalším městům pohled, jak lze fungovat více soběstačně a odolávat výzvám změn klimatu. Sken bude identifikovat oblasti, které mají velký potenciál pro aplikaci principů cirkulární ekonomiky a v nichž město může těžit z nových forem spolupráce, vytvořit profitabilní tržní příležitosti a zároveň snížit dopad na místní životní prostředí,” doplňuje Soňa Jonášová, která působí jako ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky a je současně spoluřešitelkou projektu Cirkulární sken.

Témata spojení s cirkulární ekonomikou, jako jsou odpady, zdroje vody a další materiálové toky pak projekt propojí s konceptem udržitelné energetiky a mobility. „Energie je klíčová pro dobře fungující město. Neobejde se bez ní odpadové hospodářství, stavebnictví, veřejná doprava nebo pouliční osvětlení. Očekává se, že poroste význam elektrifikace. O to důležitější budou zdroje energie pro město a život v něm,“ dodává Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost k další části projektu, která spočívá v mapování příležitostí v oblasti technologických inovací pro rozvoj obnovitelných zdrojů v městském prostoru.

 

V Cirkulárním HUBu lidé mohou také navštívit a využít služeb opravárenské Cirkulární dílny, Knihovny věcí nebo se účastnit diskuzních večerů BUZZ talks, které přináší témata cirkulární ekonomiky široké veřejnosti.

Aktuality a plán akcí jsou stejně jako úvodní informační materiál s názvem „Možnosti a přínosy udržitelného konceptu města“ dostupné na webu hub.cirkularnicesko.cz.

 

Projekt realizují: BIC Brno, Institut cirkulární ekonomiky a Aliance pro energetickou soběstačnost.

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které vzniklo v roce 1991 jako součást evropské sítě podnikatelských a inovačních center EBN (European Business and Innovation Centre Network), jejímž cílem je podpora inovací a jejich zavádění do praxe. Za dobu své existence BIC Brno navázalo spolupráci s více než 500 inovativními firmami a řadou vědeckých pracovišť a výzkumných institucích v ČR i zahraničí. Svou činností a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ vytváří spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky a podporuje tím přenos inovací do praxe.www.bicbrno.cz

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (INCIEN) je nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na inovativní environmentální management a přechod z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. INCIEN se zaměřuje na vzdělávání a šíření nejnovějších informací a poznání o tématu cirkulární ekonomiky, realizuje vlastní výzkumné aktivity a je mediátorem aktivní diskuze mezi všemi zainteresovanými stranami. INCIEN však také pracuje na projektech, díky kterým toto téma získává reálnou podobu a konkrétní výsledky. www.incien.org

Aliance pro energetickou soběstačnost, z.s. (AliES) Přinášíme česku novou energii. Aliance pro energetickou soběstačnost již od roku 2012 vytváří příležitosti pro rozvoj moderní ekonomiky. Jsme nezávislá komunikační platforma pro zástupce obnovitelných zdrojů, elektromobility a chytrých řešení pro domácnosti i firmy. Naším cílem je zajistit vhodné podmínky pro další rozvoj progresivních moderních technologií a služeb. Spolupracujeme proto s předními společnostmi a profesionály ze sektoru obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných řešení. www.alies.cz