Více času na podstatné

V senátu proběhla konference ke zjednodušování v oblasti fondů EU

05.06.2012 08:37
Více než šedesát účastníků z řad ministerstev, profesních organizací, neziskových organizací, krajů a dalších subjektů se poslední středu v květnu v prostorách Senátu Parlamentu ČR (Senát PČR) zúčastnilo konference „Administrativní zátěž a programové období 2014–2020“. Akci uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) a Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR. Tématem konference bylo diskutovat hlavní principy zjednodušování postupů pro žadatele a příjemce při čerpání evropských peněz.
 
„Díky zkušenostem ze současného programového období si uvědomujeme potřebnost zjednodušování administrativní náročnosti. Transparentnost a koordinovaný systém kontroly pomohou zlepšit celý systém evropských dotací,“ říká Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. Na konferenci představil oblasti, na které se bude při přípravě budoucího programového období klást hlavní důraz. Patří mezi ně zejména transparentnost vynakládání veřejných zdrojů, lepší systém kontrol, nebo elektronizace procesu čerpání finanční prostředků z fondů EU.
 
Účastníci konference se shodli, že vítají snahu ministerstva pro místní rozvoj připravit a realizovat opatření a změny, které by vedly ke zjednodušení administrativní zátěže a minimalizaci rizika chyb při čerpání finančních prostředků z fondů EU v příštím programovém období, které začne v roce 2014. V souladu s touto snahou se účastníci shodli, že k dalším krokům ve zjednodušování by se mělo využít dokumentu „Doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání evropských prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020“, který MMM ČR připravilo v únoru letošního roku.
 

Dokumenty ke stažení:

05_Prezentace.zip (zip - 9,25 MB)

04_UV_184_120321.pdf (pdf - 89,01 KB)

03_Doporuceni_zjednoduseni_III.pdf (pdf - 880,55 KB)

02_Navrh_narizeni_EK_R.pdf (pdf - 1,25 MB)

01_Program_Konference_AZ_Senat.pdf (pdf - 213,53 KB)

 

Zdroj: Strukturální fondy EU